Sven Asger Sørensens Kronik om Østermarkens Skole.

Jeg hedder som sagt Sven Asger Sørensen og er født den 27/5 1931 og som I kan regne

ud, bliver jeg 73 år i morgen.

Min familie flyttede i 1935/36 fra Falstersgade til Langelandsgade 11, 1 th, og min far

åbnede en kolonialforretning i Langelandsgade 13 kl.

Kvarteret Turøgade, Lollandsgade, Østre Alle, Langelandsgade var bebygget. Fra

Sjællandsgade var de ulige numre og skolen bygget. Sjællandsgade til nr. 8 eller 10 var

bygget, derfra til nr. 20 var endnu ikke bygget, resten til Østre Alle var bygget. Der var

intet i Vendsysselgade.

Dengang var der stadig gamle haver i gårdene vestpå. I ca. 1936 blev der begyndt på

opfyldning af det vi nu kalder Vendsysselgade

Tænk jer hjørnet af Vendsysselgade/Langelandsgade, der hvor senere Boesen havde

viktualieforretning i kælderen, der hjalp jeg lastbilchaufførerne med at tømme

lastbilerne for sand til opfyldning så det kom op i nuværende niveau.

Derfra kunne jeg se direkte til Sønderbro og Richard Svendsens fabrik og Kærvanghus.

Jeg skulle i skole den 1.4. 1938 og kom i 1.klasse c. Vedlagte foto er fra den første

skoleudflugt med musik og flag hvor vi gik ned af Langelandsgade, Sjællandsgade og

Læsøgade. Derfra drejede vejen i en bue til Fælledvej og Sønderbro. På begge sider af

Fælledvej var der kolonihaver, på venstre hånd først kolonihaverne fra Selskabet 1912

og senere Selskabet Danmark og på højre hånd kom en række haver der tilhørte

officererne. Resten ud til Karolinelund var bare græsmark.

Vi skulle over broen ved Kjærs Mølle åen, som nu er overdækket inden man kommer ud

på Sønderbro. Herefter fortsatte vi til Blegkilde, der var en skøn park med vandkanaler.

Der var en restaurant i det sydøstlige hjørne og der var fugle og aber i bur. Min første

klasselærer hed Martha Christensen, vi kaldte hende frk. Flagstang. Jeg glemte at

fortælle, at jeg blev jo 7 år den 27/5 1938 og dagen efter den 28. var jeg hjemme i 12-

frikvarteret for at spise, det var mellem kl. 11.50 og 12.10. Jeg styrtede ud af døren og på

trappegangen mødte jeg en stor mand, der havde en stor jordemodertaske i hånden, jeg

bukkede dybt og styrtede ned af trappen til skolen og da jeg kom hjem senere havde min

mor født en pige, min søster Hanne, og jeg spurgte selvfølgelig om, hvor hun kom fra,

joeh hende havde lægen da med i den kuffert han havde med og den tror jeg da stadig

på!!!

Da min mor jo lå i barselsseng, skulle min bror Axel og jeg med min moster og onkel til

indvielse af Aalborg Lufthavn den 29/5 1938 og dr var jo tusinder af mennesker, gående,

cyklende og med bybus. Vi var med bus og jeg kan se den for mig endnu. Det var jo

meget spændende at se alle disse maskiner og opvisning i luften. Jeg kan ikke sådan lige

huske, hvad der skete indtil 9/4 1940, hvor tyskerne jo kom. Vi så jo de store

flyvemaskiner, Junkers og Heinkel i massevis, og der skete jo det at tyskerne beslaglagde

skolerne og jeg kan huske Vejgård Vestre Skole i Odinsgade blev lukket og de tyske

soldater skulle bo der.

Bager Leegaard i Langelandsgade 30 var jo vores bager og der kom jo også de tyske

soldater. Jeg var jo kun en lille dreng og syntes at de var nogle flinke soldater, de var

høflige, holdt døren for damerne når de skulle ind i forretningen. Vi drenge syntes de

var flotte med de store støvler med jernbeslag og alpehuer med Edelweiss på. Vi knægte

skulle op og se dem på skolen, vi kunne stå på kanterne under vinduerne og tale med

soldaterne inde i klasselokalerne og så fik vi sommetider nogle pfenniger af dem. Vi

havde også kolde vintre og skolen skulle jo spare på varmen så der blev kuldeferie.

Martha Christensen syntes vi kom bagefter med skolegangen og hele klassen blev

inviteret hjem til hende, hvor vi fik kaffe og kager. Hun boede i en villa på Nr.

Trandersvej næsten lige ud for Tværgade, og på hjørnet overfor boede en

lærerkollega, Nørgaard Bæk, som jeg senere vil fortælle om.

Vi havde kun Martha Christensen i 1. og en del af 2. klasse, hvorfor hun pludselig var

væk vidste vi ikke. Hun var ellers flink.

Hendes afløser som klasselærer var en lige udlært lærer, nemlig frk. Skibsted, hun var

datter af fiskehandler Skibsted fra Algade, forretningen lige overfor Løveapoteket. (Hun

er gift Jespersen og hun hilser stadig på mig).

Frk. Skibsted havde vi i 2. og 3. klasse, og så fik vi Helmer Christensen, vi kaldte han

Harold Lloyd fordi han lignede stumfilmstjernen med sortkrøllet hår og sorte briller.

Han var ualmindelig rar. (Pudsigt nok fik mine tvillingdrenge ham som klasselærer

på Poul Paghs Gade Skole- se billedet fra 1967).

Skolen blev også delvis beslaglagt af Civilforsvaret og som evt. lazaret og BC

uddannelsessted. (Jeg har nogle fotokopier af og fra skolen og et enkelt fra

skolehaverne, hvor det bedst kendte er det der vendte ud mod Turøgade.)

Der var træer ud mod gaderne, næsten alle mirabelletræer og der var også æbletræer

langs gangene op til et guldfiskebassin midt i anlægget.

Jeg kan ikke huske om vi skulle være i 3., 4. eller 5. klasse for at skulle lære at dyrke et

stykke jord. Vi fik et lille stykke jord hver elev, hvor vi skulle dyrke ærter, salater,

persille o.lign.

I anden klasse havde vi klasseværelse på 1. sal ud mod Ærøgade og jeg sad ved siden af

Christian som havde sygekassebriller. En gang tissede han i bukserne og det løb ned på

mine bukser og jeg for op og råbte: Christian har tisset i bukserne!, hvor var det synd

for ham. Jeg kan svagt se ham for mig, idet han lignede sin far, der vistnok handlede

med fisk. Jeg kan huske at han havde en rødhåret bror som hed Helmuth, jeg tror de

boede på Signalvej.

Denne Christian var en dag i sommerferien ude at cykle på havnen nede ved Syren på

Rørdalsvej, lige før badeanstalten Kridten. Christian kørte desværre i havnen og

druknede. Vi var flere fra klassen til begravelsen fra Vejgård Kirke og jeg var syg flere

dage derefter.

Vi drenge var nogle værre vildbasser og vi var tit i Østre Anlæg for at soppe og der var

denne indhegning hvor vi kunne bade, men et stykke uden for hegnet kunne vi også

bunde og der stod de store karper og vi var et par knægte, der med hænderne tog 2-3

store karper som vi så stoppede ind under vores trøjer og styrtede hjem i Langelands-

gade hvor vi smed karperne ned i den store gruekedel. Det var min mors vaskedag og da

hun kom derned skreg hun jo op, og så fik vi besked om at gå tilbage til Østre Anlæg

med dem. Vi syntes det var langt at gå med disse fisk, så vi hoppede over hegnet til

skolehaverne og sneg os ned til guldfiskebassinet, hvor vi smed karperne i. Jeg tror nok

lærer Thon blev tosset, men vi hørte aldrig mere dertil.

Vi havde også sløjd med lærer Kai Nielsen, også fra Nr. Trandersvej, han var en flink

lærer. I parentes bemærket fortalte min mor mig, at han havde haft et godt øje til hende

i de unge dage.

Mine forældre overtog et gammelt sommerhus i 30'erne ved Furreby syd for Løkken,

det var en gammel rutebil som var bygget om, og ikke langt derfra, når vi skulle til

købmanden ved Nybæk, gik vi forbi et sjovt sommerhus, det var en stor tønde, og dette

hus ejede Kai Nielsen.

Min storebror havde frk. Ludvigsen, som sammen med Anna Pedersen, var grønne

KFUK spejdere. Frk. Pedersen havde jeg også, jeg syntes hun var sød. Lærer Thon

havde vi til gymnastik og boldspil, men han var AABer så han var streng syntes vi,

men

han havde en sød datter Ingrid, der gik i parallel klasse. Hun bor nu i Holbæk og er

enke.

Drengene fra D klassen skulle i AAB, men flere fra min klasse, inkl. mig, skulle i Chang

og er der stadig.

Jeg har tidligere nævnt lærer Nørgaard Bæk. Han var sjov, gik altid og talte rim. Han var

tegnelærer. Min bror Frank Erik havde ham og fortalte, at en kammerat Kaj Vestergard,

der var god til at tegne og male stod højt ved Nørgaard Bæk, hvis hænder sad løse og

stak lussinger ud bare ved det mindste uro og så blev pågældende sendt ud på gangen.

Dette skete også for Kaj, så Nørgaard Bæk gik med ud på gangen og sagde til Kaj, nu

klapper jeg i hænderne, og så giver du dig til at hyle. Ja, sagde Kaj, og Nørgaard Bæk gik

ind i klasselokalet igen. Lidt efter gik Kaj også ind igen og hylede som læreren havde

sagt

Jeg havde også skoleinspektør Thora Pedersen, der boede i Teglværks Alle, der boede

også lærer Thon, der i øvrigt var en stor skøjteløber og at se ham nede på isen på søen.

Han havde rigtige kunstskøjter på, vi andre havde jo kun jernskøjter, der kunne skrues

på støvler, gummirøjsere eller gamle skistøvler med træbunde, det var jo under krigen.

Tænk i dag, at der hver dag og aften, eller om søndagen, skulle folk derned og se på. Ja,

der var tusindvis, det var sjovt dengang.

Jeg havde også viceinspektør Reiner Nielsen, ham kunne jeg ikke lide.

15. klasse havde vi en lærer, der hed Toft, ham havde vi til geografi, og vi var placeret

ved sammensatte små borde på tværs af klasselokalet. På et eller andet tidspunkt, var

der en eller anden fra klassen, der talte med en klassekammerat. Hvem var det?, råbte

Toft, det endte med at Svend Erik, Erik, Birthe og mig selv, blev anbragt på 1. række

nærmest læreren, og de næste 4-5 timer i geografi, skulle vi 4 stille op foran, dreje

hovedet på skrå ned mod venstre skulder, og så vi fik alle 4 en kraftig lussing med hans

venstre hånd. Dumt svin!

Der var også en lærer Knudsen, som boede Sønderbro 10. Jeg havde ham ikke, men han

var en flink lærer, specielt kendte jeg ham kun som gårdlærer, men han var også Chang

tilhænger - ha-ha.

Som tidligere nævnt boede jeg på hjørnet af Langelandsgade/Turøgade, og der var en

stribe jord fra skolehaven til rendestenen i Turøgade, denne stribe jord brugte vi

drenge til "at slå i land" med en kniv, det bestod af at man tegnede en firkant på jorden,

der blev så slået en streg tværs over, så skulle man-forsvare eller angribe ved at kaste

med kniven, og så skulle man forbinde kanterne med en streg på jorden i den retning

som kniven vendte ud mod kanterne, så det stykke land havde man så erobret. Man

skulle stå på et ben når man kastede kniven og man havde måske kun så lidt land, at

man skulle stå på tæerne, det var nu meget sjovt.

Sent på sommeren, når frugterne i skolehaven var modne, skulle vi jo på "mold", så vi

skulle jo passe på for det måtte man jo ikke.

I Østre Alle, der dengang jo kun gik til Læsøgade, var der græs med rosenbed i midten,

omhegnet af et jerngitter. Østre Alle var jo som nu tosporet, og i disse bevoksninger var

der også plantet træer (piletræer) og de skulle klippes hvert efterår, så var der lagt op til

gadekampe med Vejgårdbønderne eller med drengene fra Kærvanghus. Så man skulle

passe på, når vi skulle have fat i disse pilegrene før manden fra kommunen , så lød der "

Nu kommer Runge".

Jeg kan huske at jeg havde en lille gul pisk og løb efter de store drenge ud af Fælledvej

mod Sønderbro til broen over Kjærs Mølles å.